ZWASMM
Zachte WAren. Syndicalisme. Muziek. Marxisme.
meer moet dat niet zijn.

Maart 2009

(permlink) Druppels op een hete plaat

Zo van die niet-structurele oplossingen voor structurele problemen, daar krijg ik iets van. Bijvoorbeeld liefdadigheid als “oplossing” voor armoede, minder consumeren als “oplossing” voor ecologische problemen, of fair-trade spullen kopen als “oplossing” voor het structureel probleem genaamd “kapitalisme”. Ik heb over die dingen eens een lekker sarcastisch liedje gemaakt: Druppels op een hete plaat. De tekst staat hier en een mp3 staat hier.

(permlink) Mijn gevoel voor humor

Voor mij zijn er ruwweg vijf elementen die maken dat iets grappig is. Die elementen noem ik “satire”, “geweld”, “absurditeit”, “tech”, en “math”. Iets is grappig als het van één of meerdere elementen veel bevat. Met “satire” bedoel ik maatschappij-kritiek, parodie, enz. “Geweld” is fysiek geweld, slapstick, enz., maar samen met “satire” is dit eerder sarcasme en vitriool. “Absurditeit” moet ik niet uitleggen.

Het onderscheid tussen “tech” en “math” behoeft wat meer uitleg. Samen drukken ze zo'n beetje het nerd-gehalte uit. “Tech” staat voor technologie, science fiction, ingenieurswetenschappen, hacking, Open Source en dergelijke. “Math” staat voor wiskunde, logica, filosofie, hacking, Free Software en dergelijke. Het verschil is nogal subtiel. Ik kan het misschien beter met een voorbeeld uitleggen. Dit is een mopje met een hoog “tech”-gehalte:
En dit is een mopje met een hoog “math”-gehalte:

Voor het gemak druk ik het gehalte aan een gegeven element uit als een getal tussen 0 en 1:
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

Als je dan de 5 getalletjes optelt, krijg je de totale “grappigheid”. Hier is een overzicht van enkele dingen die ik grappig vind (in meer of mindere mate) en hun gehalte van de verschillende elementen. Dit lijstje is geordend van minst grappig naar meest grappig:

Satire Geweld Absurd Tech Math totaal
The Simpsons0.2 0.1 0.3
Futurama 0.1 0.1 0.4 0.6
PhD 0.4 0.5 0.3 1.2
South Park 0.2 0.9 0.2 1.3
User Friendly0.5 0.8 1.3
Dilbert 0.7 0.1 0.2 0.5 1.5
Monty Python0.6 1 0.1 1.7
xkcd 0.1 0.2 0.5 1 1.8
het vrije leven...1 0.7 0.1 1.8
Hitchhiker's Guide... 0.3 1 0.6 0.22.1
PBF 0.1 0.6 0.7 0.5 0.5 2.4
Stephen Bond0.8 1 0.2 0.62.6

(permlink) 't Kapitalisme is kapot (2)

Een nieuwe versie van 't Kapitalisme is kapot, nu met beat (met dank aan hydrogen).

(permlink) Leuven. Leep gebouwd, winstgevend.

Vorige week verscheen er (tot mijn verbazing) in het plaatselijk nieuws van Het Nieuwsblad iets dat ik een kleine twee jaar geleden heb gemaakt, namelijk een parodie op het logo van de stad Leuven (het echte motto van de stad Leuven is niet “Leep gebouwd, winstgevend” maar “Eeuwenoud, springlevend”). Ik had die parodie gemaakt naar aanleiding van een campagne van CAP in de tweede helft van 2007 (lees het pamflet voor meer informatie). Het was een campagne tegen de prijsverhoging van de vuilniszakken naar 2€ per zak. We kloegen daarbij ook aan dat het stadsbestuur, zonder de inwoners te raadplegen, veel geld spendeert aan prestigeprojecten in publiek-private samenwerking (publieke last, private lust), terwijl betaalbare huisvesting een serieus probleem is in Leuven, onder andere omdat er te weinig sociale woningen zijn die bovendien veel te duur zijn.

Die prestigeprojecten worden doorgaans via het AGSL uitgevoerd, dat zichzelf alsvolgt omschrijft:
“Het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven (AGSL) is een dochteronderneming van de stad Leuven, die op een zelfstandige en bedrijfsmatige wijze vastgoed ontwikkelt en beheert in het algemeen stedelijk belang.”
Merk op: het is een dochteronderneming van de stad Leuven (dus de stad Leuven is een onderneming?) en ze ontwikkelt en beheert vastgoed op bedrijfsmatige wijze én in het algemeen stedelijk belang (de goede verstaander weet dus wiens “algemeen belang” men bedoelt). Er is trouwens een amusante typfout geslopen in de titel van de nieuwe beheersovereenkomst tussen de stad Leuven en het AGSL: ga maar eens na hoeveel betaalbare woningen ze willen bouwen. (Update: deze laatste link werkt niet meer. In de huidige versie van deze pagina is de typfout verbeterd. In de vorige versie stond dat men “00” betaalbare woningen gaat bouwen.)

(permlink) Faits-divers

Enkele faits-diverskes voor het weekend: men heeft een geavanceerd laserkanon ontwikkeld om muggen dood te schieten, een volksvertegenwoordiger uit Texas wilt een Master of Science in Creationism introduceren, men gebruikt tegenwoordig Data Mining-technieken in het Human Resources-beleid, en een Finse freak heeft een USB-stick ingebouwd in zijn vinger. Voila, we kunnen weer even verder.

(permlink) Leterminator

Sinds de verkiezingen van juni 2007 hebben we al vanalles de revue zien passeren: informateur Reynders, bemiddelaar Dehaene, formateur Leterme, verkenner Van Rompuy, nog eens formateur Leterme, interim-regering Verhofstadt III, regering Leterme I, eerste ontslag Leterme (niet aanvaard), drie bemiddelaars (Langendries, de Donnea, Lambertz), tweede ontslag Leterme, verkenner Martens, formateur Van Rompuy, en regering Van Rompuy I. Wat een gedoe, wat een gezever allemaal. Gelukkig heeft Leterme sinds zijn ontslag, eind 2008, niet meer met de pers gesproken. Dat waren dan toch al enkele maanden met één zeveraar minder. Helaas werd vandaag die hemelse stilte doorbroken. “Ik heb een toekomst in de politiek,” zo verkondigde Yves Leterme vanmorgen aan de verzamelde pers. Zijn we er nu nóg niet vanaf? Gaat die mens nu echt blijven terugkomen of wat?

(permlink) Vrouwen aan de K.U.Leuven

Het was onlangs (8 maart) internationale vrouwendag, en op 27 maart is het Equal Pay Day. Aanleidingen genoeg dus om eens even te checken hoe het met het “glazen plafond” gesteld is aan mijn eigen Alma Mater, de K.U.Leuven. Ondanks alle goede intenties spreken de cijfers helaas nog altijd voor zich:


Alma Mater? Alma Mater? 't Zal zijn! Almachtige Pater, ja. Meer dan de helft van de studenten zijn meisjes, maar nog geen 10% van de full profs zijn vrouwen? Hoe kan dat?

Om te beginnen, aan de K.U.Leuven zijn vrouwelijke studenten nog maar toegelaten sinds 1920 (in Brussel, Luik en Gent kan dat al vanaf de jaren 1880). Aanvankelijk waren dat maar een paar nonnetjes, en tot halfweg de jaren 1990 waren de vrouwelijke studenten in de minderheid. Dus er is wel sprake van een zekere “historische achterstand,” om het zacht uit te drukken.

Het is ook zo dat richtingen met veel vrouwelijke studenten minder perspectief bieden op een academische carrière (lees: minder middelen voor onderzoek en dus kleinere onderzoeksgroepen) dan richtingen met weinig vrouwelijke studenten. Vergelijk bijvoorbeeld eens psychologie/pedagogie of letteren (resp. 83% en 60% meisjes) met ingenieur of exacte wetenschappen (resp. 24% en 36% meisjes).
En dan nog worden de uitzonderingen die zich in de mannenbastions aan een doctoraat wagen vandaag nog steeds niet gelijk behandeld. Voor het “niet-academisch” personeel, het ATP dus, is de situatie trouwens behoorlijk vergelijkbaar (zie de figuur rechts).

Een universiteit staat natuurlijk niet los van de rest van de maatschappij. Er is ondertussen (in België) wel juridische gelijkheid tussen man en vrouw, maar de economische ongelijkheid blijft eigenlijk overal bestaan. Op sommige vlakken is er de laatste jaren misschien zelfs meer achteruitgang dan vooruitgang: bijvoorbeeld op gebied van seksisme of onrealistische schoonheidsidealen. Kortom, de strijd voor vrouwenrechten blijft spijtig genoeg brandend actueel.

(permlink) De paus en het condoom

De paus is weer goed bezig. Op weg naar Kameroen beweerde hij doodleuk: “Het aids-probleem kan niet worden opgelost door het uitdelen van voorbehoedsmiddelen. Integendeel: het gebruik van voorbehoedsmiddelen maakt het probleem nog erger.”
Ik vraag mij altijd af wat the fuck die vent in godsnaam denkt terwijl hij zo'n dingen zegt. Het moet ongeveer zoiets zijn:

(permlink) Outputfinanciering en bogus-conferenties

Frank Vandenbroucke, onze teergeliefde minister van Onderwijs, is bijzonder verstandig en spitsvondig. Zo heeft hij onlangs de perpetuum mobile uitgevonden, ook gekend als “outputfinanciering”. Het is een perfect sluitend systeem, en het werkt alsvolgt. Om te beginnen steekt Frank een beetje geld in de pot voor het hoger onderwijs. Niet te veel natuurlijk. De verschillende universiteiten krijgen een deel van de pot. Daarmee produceren de universiteiten output: diploma's en publicaties. En nu komt het, de briljante vondst van Vandebroucke: de verdeelsleutel van de pot... is gebaseerd op de output! De universiteiten moeten dus onderling concurreren: wie het grootste deel van de totale output produceert, krijgt het grootste deel van de middelen. Schematisch voorgesteld:


De bedoeling is duidelijk. Zonder dat Frank de pot ooit moet vergroten, blijven de universiteiten meer en meer output produceren. De snelste groeiers worden beloond met een groter deel van de pot, de tragere groeiers krijgen minder. Zo worden er dus stevige incentives gegeven om elk jaar meer en meer diploma's en publicaties te produceren, zonder dat het de overheid een euro extra kost! Wat een geniaal systeem!

Niet dus. Vandenbroucke is niet de eerste die dergelijke systemen heeft bedacht; hij haalde zijn inspiratie (zoals gewoonlijk) aan de andere kant van de Atlantische oceaan. De gevolgen van een dergelijk wereldwijd beleid beginnen steeds voelbaarder te worden. Het zet een enorme druk op het peer review proces: als je een paper negatief beoordeelt dan ben je eigenlijk je collega aan het broodroven, want uiteraard houdt het personeelsbeleid van zijn instelling rekening met de output om te bepalen wie kan blijven en wie niet, en wie promotie maakt en wie niet.
Het gevolg? Een explosieve groei van het aantal zogenaamde bogus-conferenties en bogus-tijdschriften. Dit circuit van nep-publicaties heeft slechts twee doelen: 1) voor de organisatoren: veel geld opbrengen (geld dat vaak door de universiteiten wordt betaald aangezien het om beroepsonkosten gaat), en 2) voor de auteurs: het aandikken van hun publicatielijst, ook al is het onderzoek in kwestie weinig waard of al (verschillende keren) elders gepubliceerd. Dergelijke bogus-conferenties hebben al vaak automatisch gegenereerde papers aanvaard, en sommigen claimen dat ze peer-reviewed zijn terwijl ze automatisch aanvaarden en soms zelfs automatisch gegenereerde “reviews” geven, waarbij het duidelijk is dat ze zelfs geen vluchtige blik werpen op de inzendingen. Is dat waar we naartoe willen?

Als je een beetje gezond boerenverstand gebruikt dan is het duidelijk dat je de kwaliteit en kwantiteit van onderwijs en onderzoek niet allebei tegelijk fundamenteel kan verhogen zonder ook effectief meer middelen erin te investeren. Een perpetuum mobile bestaat tenslotte niet. Simon Stevin, de sympathieke 16de-eeuwse West-Vlaming die onder andere de woorden “wiskunde” en “wijsbegeerte” heeft uitgevonden, wist dat in zijn tijd ook al. In de taal van Stevin klinkt het allemaal trouwens veel leuker. Stevin zei niet gewoon: “een perpetuum mobile bestaat niet”, maar hij zei: “De cloten sullen uyt haer selven een eeuwich roersel maken, 't welck valsch is.”

(permlink) ZWASMM?

De lezer van deze blog (voor zover dit geen write-only medium is) vraagt zich misschien af vanwaar de ietwat vreemde titel “ZWASMM” komt. Welnu, ik zal dat even toelichten. Zoals de ondertitel duidelijk maakt is “ZWASMM” een acroniem dat staat voor zachte waren, syndicalisme, muziek, en marxisme. Mijn favoriete onderwerpen. Vermoedelijk dus ook de onderwerpen waarover ik het meest zal zeggen.

Zachte waren, software dus, daar kom ik beroepsmatig wel eens mee in aanraking. De andere onderwerpen daar vul ik zo'n beetje mijn vrije tijd mee. Ik speel bijvoorbeeld nogal graag piano — 'k heb trouwens daarnet nog eens een stukje geïmproviseer opgenomen (die opname is wat versneld, zo snel speel ik normaal niet maar het zou te saai zijn op normale snelheid).

Behalve een acroniem voor m'n lievelingsonderwerpen is “ZWASMM” ook gewoon een woord dat leuk klinkt. Het drukt denk ik wel zo'n beetje mijn schrijfstijl uit: zo'n beetje een mengeling van gezwans, gezwam, en spasmen. Ofzo.

(permlink) 't Kapitalisme is kapot

Vorige week maakte ik m'n eerste liedje, Moderne partijen. Nu heb ik een tweede liedje gemaakt, genaamd 't Kapitalisme is kapot. Dit is de eerste strofe:
't Kapitalisme is kapot
Het was al lang versleten
versleten tot op het bot
Maar we mogen niet vergeten
dat dat niet bestaat: “het lot”
en we de krachten moeten meten
Dus reken niet op god
We zullen zelf moeten zweten
Hier is een mp3 en hier is de rest van de tekst.

(permlink) Vlaamse Programmeerwedstrijd

Op 4 maart vond de eerste Vlaamse Programmeerwedstrijd plaats, bij ons in't departement CW. Ik heb zelf ook een (kleine) rol gespeeld in de organisatie van die programmeerwedstrijd: ik heb meegewerkt aan het opstellen van de vragen en ik zat ook in de jury. De wedstrijd was een groot succes: er waren een 130-tal deelnemers van verschillende universiteiten en hogescholen. Ik hoop dat iedereen zich geamuseerd heeft. In de VETO stond er ook een artikeltje over de wedstrijd. Let trouwens eens op die URL.

(permlink) Anti-NSV betoging

De 26ste maart is er nog eens een anti-NSV betoging in Leuven. Anti-NSV betogingen zijn niet gewoon betogingen tegen racisme en tegen extreem-rechts, maar ook tegen het neoliberaal beleid dat de sociale problemen veroorzaakt die de voedingsbodem vormen voor extreem-rechts. Het is dus ook een betoging voor werkgelegenheid en voor een links alternatief op het rechtse beleid. Dat is erg belangrijk want extreem-rechts valt niet te bestrijden door enkel maar met het moralistische vingertje te zwaaien zonder de sociaal-economische oorzaken te analyseren en een alternatief voor te stellen.

Naar aanleiding van de organisatie van de anti-NSV betoging waren er dit jaar over dat punt meningsverschillen tussen de ALS (studentenvereniging van LSP) en de COMAC (studentenvereniging van PVDA). Peter en Sven van LSP hebben in de afgelopen weken een interessante brochure geschreven over die meningsverschillen en over linkse eenheid. Als je je afvraagt waarom LSP en PVDA nog altijd niet gefusioneerd zijn dan is die brochure zeker een aanrader.

(permlink) Rationalisatie volgens Soete

Onlangs, op 2 maart, hebben we met de vakbonden een studienamiddag georganiseerd over het rapport Soete. De discussie werd ingezet met tien stellingen over het rapport Soete. Om een lang verhaal kort te maken: de commissie Soete stelt voor om te rationaliseren op de volgende manier: als een bepaalde opleiding in totaal minder dan N studenten heeft (waarbij N geleidelijk aan zal worden opgetrokken), dan gaat er een “knipperlicht” branden. Als het knipperlicht brandt dan wordt er gekeken of het geen vals alarm is (zoals bijvoorbeeld bij richtingen zoals theologie die om “redenen van levensbeschouwelijke aard“ vrijgesteld worden van rationalisatie), maar als het geen vals alarm is dan moet er dus gerationaliseerd worden: een rationaliseringsplan moet opgesteld worden en de opleiding moet aangepast worden, samengevoegd worden met een andere opleiding, of verdwijnen.

Natuurlijk moeten de middelen in het hoger onderwijs zo goed mogelijk worden ingezet en moet verspilling worden vermeden. Maar op dit moment is het probleem in het hoger onderwijs niet een teveel aan verspilling, maar een tekort aan middelen. De eerste geldstroom (de directe overheidssubsidies) is doorheen de jaren systematisch ondergeïndexeerd en dus langzaam maar zeker uitgehold. Door de manier waarop de verdeling van de overheidsmiddelen gebeurt worden de instellingen meer en meer tot onderlinge concurrentie gedwongen. Er is ook meer en meer een louter cijfermatige evaluatie: wat telt is niet de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek, maar eenvoudigweg het aantal diploma's, het aantal doctoraten, het aantal publicaties en hun impactfactoren, het aantal citaties — of je nu geciteerd wordt om je werk af te kraken of om het op te hemelen, dat maakt blijkbaar niet uit. De huidige rationalisatieplannen zijn niet meer dan een volgende besparingsronde. Ook hier wordt de puur kwantitatieve methode toegepast. Je kan je afvragen: welke perverse geesten bedenken dat soort plannen?

Vorige maand