ZWASMM
Zachte WAren. Syndicalisme. Muziek. Marxisme.
meer moet dat niet zijn.

Mei 2009

(permlink) Campagnemateriaal

Verkiezingen. Campagne voeren. Voor de meeste partijen (niet voor LSP) gaat dat ongeveer zo: huur een reclamebureau in om een nieuwe slogan te verzinnen en een mooi boekje vol lelijke koppen te maken, laat dat boekje vervolgens op massale schaal drukken en laat het tenslotte per post versturen naar iedereen met een brievenbus. Allemaal op kosten van de belastingsbetaler.

De slogans van het Vlaams Belang hebben vaak een vrij duidelijke ideologische inhoud. Meestal met een foto van een blond kindje ernaast. Maar bij de meeste partijen zijn het gewoon volkomen onnozele en inhoudsloze slogans. JA! Nu zeker! Het énige alternatief! Samen werkt. De keuze is logisch. Gezond verstand. Rechtuit betrouwbaar. De toekomst wil vooruit. Enzovoort.

Sommige slogans zijn dan weer totaal absurd. Neem nu bijvoorbeeld de nieuwe Groen!-slogan. Kijk, dat iemand schrik kan hebben voor iets dat niet bestaat, daar kan ik nog inkomen. Maar hoe kan iets dat niet bestaat nu schrik hebben? Groene varkens, die bestaan toch helemaal niet?! Laat staan dat een groene big bang zou kunnen zijn! Toch is dat hun voornaamste eis. Niet “Belastingen naar omlaag!” of “Vlaanderen onafhankelijk!” ofzo, maar “de groene big bang!” — ocharme dat fictief beestje.
[mijn excuses voor de nogal flauwe humor]

Bij de SLP tenslotte, daar maken ze er geen geheim van dat ze twee gezichten hebben: een “sociaal” (voor in de verkiezingens­periode) en een liberaal. En wees maar zeker dat ze na de verkiezingen zullen durven veranderen. Maar goed, daar heb ik het al eens over gehad.

(permlink) Debat armoede & wonen

Gisteren (maandag 18 mei) ben ik naar een debat in Tienen gegaan over armoede en huisvestingsbeleid, met volgende sprekers: burgemeester Marcel Logist (sp.a), Mohamed Ridouani (SLP), Piet De Bruyn (N-VA), Bernadette Stassens (Groen!), Wim Van Dijck (Vlaams Belang), Tom Dehaene (CD&V), Iris Vander Schelde (Open Vld), Stef Goris (LDD),
Peter Vanderleyden (aka de PVDA-freggel), en mezelf. Het debat werd gemodereerd door Inge Becks, en zij deed dat eigenlijk wel goed: ze stelde systematisch vragen naar de fundamentele oorzaken van armoede en woningnood en fundamentele oplossingen ervoor, en waarom de situatie de laatste jaren niet verbeterd is.

De regeringspartijen benadrukten natuurlijk zoals gewoonlijk dat het allemaal een zeer subtiele en complexe materie is en toch allemaal zo ingewikkeld is en een kwestie van geleidelijke mentaliteits­veranderingen en lange-termijndoelstellingen en dat ze er eigenlijk niet zo veel aan kunnen doen maar dat ze voor de verkiezingen gerust wel nog eens willen beloven dat ze alle problemen gaan oplossen al moeten ze er wel direct bijvertellen dat men realistisch moet blijven en dat het allemaal betaalbaar moet blijven en dat er geen gemakkelijke oplossingen bestaan voor moeilijke problemen en dat het toch allemaal niet zo simpel is. De rechtse (oppositie-)partijen hielden zeer goed rekening met het publiek en lieten hun meest sociale kant zien: er werd zowaar expliciet gepleit voor méér sociale zekerheid door VB, VLD, én LDD. Maar wel alleen als het betaalbaar blijft, en de belastingen moeten lager, veel lager, zeker voor de rijken. Volgens Groen! tenslotte zijn de mensen in armoede redelijk goed bezig vanuit ecologisch standpunt (op slechte isolatie en gebrek aan zonnepanelen na) want we moeten in dit rijke westen toch eigenlijk allemaal een beetje consuminderen. Ik overdrijf nauwelijks.

Zoals verwacht waren Peter van de PVDA en ik de enigen die een consequent links programma verdedigden: massale publieke investeringen in sociale woningen, vermogensbelasting, meer en betere werkgelegenheid, meer middelen voor onderwijs en gezondheidszorg, etc. In vergelijking met de andere partijen is er natuurlijk relatief weinig verschil tussen de standpunten van LSP en die van de PVDA. Het enige verschil dat in dit debat naar voren kwam was op gebied van hoge energiekosten: terwijl PVDA enkel pleit voor een verlaging van de btw op energie van 21% naar 6%, pleiten we met LSP voor de afschaffing van btw op basisproducten en (belangrijker) voor de nationalisatie van de gehele energiesector en wettelijk vastgelegde prijzen.

Enfin, het was een interessant debat. Vooral omdat voor één keer alle partijen uitgenodigd waren (en ze zijn op CAP en BA na ook allemaal gekomen). En dan valt het toch wel op dat het zeker niet zo is dat partijen die veel stemmen halen ook altijd veel zinnige dingen te vertellen hebben. Integendeel: de hoeveelheid inhoud lijkt omgekeerd evenredig te zijn aan het stemmenaantal. Het aantal stemmen is dan weer sterk gecorreleerd met de hoeveelheid media-aandacht. Meer zelfs, er is waarschijnlijk een causaal verband. Bij de media beweert men graag dat men weinig aandacht besteedt aan bepaalde partijen omdat ze klein zijn — het komt blijkbaar niet in hen op dat de richting van de causaliteit ook wel eens omgekeerd zou kunnen zijn: sommige partijen zijn misschien alleen maar klein omdat ze onbekend zijn en de media hen systematisch negeert. En het zal er helaas niet beter op worden met de huidige crisis in het medialandschap. Goed dus dat er nog zo'n initiatieven zoals dat van gisteren zijn.

(permlink) Bezigheden

Het is alweer meer dan een week geleden dat ik hier nog iets heb geschreven. Tijd voor een update. Zaterdag (9 mei) ben ik naar een zeer interessante studiedag gegaan, georganiseerd door de beweging voor een strijdbare en politiek zelfstandige christelijke arbeidersbeweging. Zondag heb ik niet veel gedaan. Ik ben beginnen lezen in het boek van Peter Mertens. Maandag was het de maandelijkse kernvergadering van LBC-KUL, waar we onder andere de komende CAO-onderhandelingen hebben voorbereid. Dinsdag heb ik samen met het steuncomité MZP Leuven meegedaan aan een actie van de MZP (zie ook de website van R-O-M.). Dinsdagavond is het de wekelijkse afdelingsvergadering van LSP Leuven — deze keer stond er een discussie over de politieke situatie in Griekenland op het programma. Woensdag moest ik enkele knopen doorhakken voor de CHR workshop van dit jaar en stuurde ik ook een protestmail naar de rector van de UA. Donderdag was er een groot debat over de regularisatie van mensen zonder papieren. Minister Turtelboom stuurde haar kat (Rolf Falter), maar zelfs die kwam uiteindelijk niet opdagen omdat hij nog wat slechtgezind was over die actie van twee dagen eerder. Vrijdag ben ik mee gaan betogen in Brussel. Die avond ben ik nog naar een rode cantus gegaan van de Antwerpse kameraden, en de volgende ochtend ben ik met een houten kop campagne gaan voeren in Aarschot. Voilà, dat was het zo'n beetje.

(permlink) Doe de stemtest wel! (de mijne!)

De stemtest van de VRT is nogal onbruikbaar aangezien ze blijkbaar bij de VRT niet alle partijen kennen. Deze satirische stemtest is wel leuk, maar natuurlijk niet helemaal serieus bedoeld. Wat moet iemand nu doen die niet weet voor welke partij te stemmen?

Ik heb eens geprobeerd om zelf een (serieus bedoelde) stemtest te maken. Zes vragen, vier mogelijke antwoorden per vraag. Meer moet dat eigenlijk niet zijn.
STEMTEST (met alle partijen)
Kies bij elk thema de stelling die het beste aansluit bij je overtuigingen. Thema's die je niet belangrijk vindt of waar je geen mening over hebt kan je eventueel gewoon open laten.
 1. Staatshervorming
  Vlaanderen zo onafhankelijk mogelijk
  Sommige bevoegdheden op regionaal niveau, sommige op federaal niveau
  België!
  Solidariteit tussen Vlaamse en Waalse werknemers!
 2. Financiële crisis
  Meer vrije markt, minder regels!
  Vrije markt, maar misschien toch met wat meer regels
  Voor een openbare bank, in concurrentie met private banken
  De gehele banksector nationaliseren, onder democratische gemeenschapscontrole
 3. Gezondheidszorg
  Publieke herfinanciering van de gezondheidszorg, farmaceutische sector nationaliseren
  Kiwimodel: openbare aanbestedingen voor goedkoopste geneesmiddel om zo de prijs te drukken
  Omwille van de vergrijzing zal er moeten bespaard worden
  Wallonië maakt de gezondheidszorg onbetaalbaar, gezondheidszorg moet Vlaamse bevoegdheid worden
 4. Onderwijs
  Meer ruimte voor private financiering, onderwijs afstemmen op de noden van de bedrijven
  Gratis en degelijk onderwijs voor iedereen, publieke financiering optrekken tot minstens 7% van het BBP
  Het Vlaams onderwijs moet vooral goed beschermd worden tegen de verengelsing en de verfransing
  Besparingen en rationalisatie in het onderwijsaanbod zijn nodig om de efficiëntie te verhogen
 5. Werkgelegenheid
  Werklozen harder activeren, uitkering beperken in de tijd
  Een concurrentieel ondernemersklimaat creëren, o.a. door lastenverlagingen voor de bedrijven
  Invoering van de 32-urenweek zonder loonsverlies en met bijkomende aanwervingen
  De overheid moet investeren in (groene) jobs
 6. Openbare diensten
  Openbaar vervoer, de post, telecom, ... zijn diensten voor iedereen. Tegen de privatiseringen!
  De overheid moet zich beperken tot haar core business en er moet zoveel mogelijk geprivatiseerd worden
  Ontvetten van het overheidsapparaat; op alle niveau's moet alles efficiënter en met minder middelen kunnen
  België afschaffen is de oplossing voor alle problemenLinks of rechts? U bent
Uw stemprofiel:

(permlink) Waerschijnlijk Geenszins spannend...

De eerste ronde van de rectorverkiezingen is achter de rug. Waer haalde 593 stemmen, Geens 358, Himpens 227, Poedts 117, en 254 stemgerechtigden zijn niet gaan stemmen. Ik had wat meer stemmen voor Geens verwacht en een wat gelijkere verdeling van de stemmen voor de twee geneesheren (Waer en Himpens), maar voor de rest ligt de uitslag min of meer in de lijn van m'n verwachtingen. Met deze uitslag zal de tweede ronde niet al te spannend zijn: naar alle waarschijnlijkheid wordt Mark Waer vrijdag verkozen als nieuwe rector. Als je er bijvoorbeeld vanuit gaat dat de opkomst gelijk blijft en dat mensen die in de eerste ronde voor Waer of Geens gestemd hebben dat blijven doen, dan moet Geens minstens 85% van de resterende stemmers achter zich krijgen om nog te kunnen winnen.

Update: Het is inderdaad Waer geworden: Waer haalde in de tweede ronde 682 stemmen, Geens haalde 573 stemmen, en 291 stemgerechtigden zijn niet gaan stemmen.

(permlink) Doe de stemtest niet (2)

De VRT stuurde me een antwoord op m'n vraag van eergisteren:
Date: Wed, 06 May 2009 07:56:22 GMT
From: VRT Tot uw dienst <noreply@vrt.be>
To: jon.sneyers@cs.kuleuven.be
Subject: Verkiezingen 09


Beste Jon,

Bedankt voor uw belangstelling voor onze verkiezingssite.

Niet alle partijen die bij de verkiezingen opkomen, zitten in de Stemtest. Hoe meer partijen, hoe moeilijker het wordt om partijen van elkaar te onderscheiden en hoe minder betrouwbaar het profiel wordt dat het systeem kan berekenen. Er zitten nu acht partijen in de Stemtest en dat is al erg veel. Verschillende van die partijen zitten dicht bij elkaar en met ?slechts? 36 stellingen wordt het erg moeilijk om die partijen betrouwbaar uit elkaar te houden.

Omdat om technische redenen het aantal partijen dus moet beperkt worden, werd er geopteerd om alleen partijen met zetels in het Vlaams parlement in de Stemtest op te nemen. Daardoor zitten de belangrijkste partijen in het systeem maar vallen een aantal kleinere partijen die weinig politieke macht hebben, maar misschien wel een heel duidelijk ideologisch profiel, er buiten.

Met vriendelijke groeten,
De redactie verkiezingen 09

Ik verstuurde deze reactie op hun antwoord:
Beste redactie,

Als ik uw uitleg goed begrijp, is het probleem dat u de partijen niet uit elkaar kan houden omdat ze te dicht bij elkaar liggen, en daarom beperkt u zich tot de partijen die dicht bij elkaar liggen en houdt u de kleinere partijen (die inderdaad “misschien wel een heel duidelijk ideologisch profiel” hebben) eruit. Dat lijkt me een vreemde redenering.

Als het niet lukt om met 36 stellingen 13 partijen uit elkaar te houden, dan zijn volgens mij die stellingen niet al te goed gekozen. Op 36 vragen met twee antwoorden (akkoord of niet akkoord) zijn in totaal 236 antwoorden mogelijk. In principe zou men dus met 36 vragen 68719476736 partijen uit elkaar moeten kunnen houden. Dat dat aantal omwille van de betrouwbaarheid in de praktijk wat lager uitvalt, dat wil ik aannemen, maar ik zie geen “technische redenen” om het aantal partijen te beperken tot acht.

Ik ben gerust bereid om samen met u enkele nieuwe stellingen te bedenken ter vervanging van of aanvulling op uw 36 stellingen, indien u dat wenst. Inspiratie daarvoor kan u eventueel ook hier vinden:
http://links-socialisme.blogspot.com/2009_05_01_archive.html#7690491564307240199

Met vriendelijke groeten,
Jon Sneyers

(permlink) Marie-Rose en haar hoofddoeken

Marie-Rose Morel hecht nogal veel belang aan mode. Onze teergeliefde Miss Aardbei 1992 schrijft daar wel eens over op haar website. Een typerend voorbeeldje:

Kleedje Marie-Rose Kleedje Freya

Freya liegt? Nee, Freya steelt!

Vice-premier Freya Van den Bossche heeft voor haar debat van donderdag met Pieter De Crem op VTM eerst eens goed gekeken naar mijn debat van dinsdag met Wouter van Bellingen. Mijn argumenten kon ze natuurlijk niet copiëren, mijn kleding des te meer. Hetzelfde rode kleedje en zelfs dezelfde zwarte schoenen met hoge hakken. Nu nog het adres van mijn kapper.

Morel met hoofddoek
Als modebewust parlementslid heeft ze zich, in het Belang van Vlaanderen, altijd consequent verzet tegen hoofddoeken. Tot voor kort. Enkele maanden geleden heeft Marie-Rose namelijk een modieuze politieke bocht van 180° gemaakt en sindsdien loopt ze enkel nog rond met een hoofddoek!

Ok, ok. Flauw van mij. Ze heeft baarmoederkanker en daar mag je niet mee lachen. Hoewel... Een beetje politieke incorrectheid lijkt me in dit geval misschien wel poëtisch gerechtvaardigd. En trouwens: Morel zelf lacht er ook liever mee:
Morel met hoofddoek
Marie-Rose Morel: Ik ken mezelf: ik ween niet van verdriet, maar van emotie en blijdschap. Een vriendin zei me: je moet eens goed huilen, dat lucht op. Maar ik heb die behoefte niet. Ik lach veel liever.

Het Nieuwsblad: U hebt nog niet gehuild?

Marie-Rose Morel: Toch wel. Eén keer: toen mijn haar begon uit te vallen. Mijn papa was boos: hoe kan je dáár nu voor wenen? Toegegeven: die ziekte is levensbedreigend en is dus heel erg. Maar die kale plekken, dat is iets zeer visueels. [...] Ik heb nu een pruik, maar ik draag ze nooit bij mensen die me goed kennen. Dan loeren ze alleen maar om te zien waar die pruik vastzit. Ik draag dus vooral sjallekes. Mijn oma droeg die vroeger ook. Zonder hoofddoekje ben ik echt een alien. Ik ben geen ijdeltuit - of toch misschien een beetje. Dan is zoiets echt wel confronterend. Ook al komt dat haar terug, en zelfs mooier dan voordien. Ik hoop dat ik blonde krullen krijg.
Morel met hoofddoek
Vandaag kreeg ik een krantje van het Vlaams Belang in mijn bus, met daarin een interview met Morel. Morel zegt daarin dat ze niet wil dat men haar verwijt haar ziekte politiek uit te buiten, en dat ze in het interview zo weinig mogelijk over haar ziekte wil spreken. Nochtans gaat ongeveer de helft van het interview erover. Kijk, als ik niet de indruk wil wekken dat ik mijn ziekte politiek wil uitbuiten, dan zou ik bijvoorbeeld voor een keer niet meedoen aan de verkiezingen — dat zou wellicht ook beter zijn voor de gezondheid, een verkiezingscampagne is tenslotte een nogal belastende bezigheid. Eerlijk gezegd: ik kan me geen flagrantere manier voorstellen om een ziekte politiek uit te buiten dan wat Morel nu doet: op massale oplage je kale kop door alle Vlaamse brievenbussen drammen.

Op 8 maart organiseerde het Vlaams Belang een grootschalig congres in Gent. In de aanloop naar dat congres was dé hamvraag of Marie-Rose Morel aanwezig zou zijn.
Marie-Rose Morel: [O]p het congres wil ik er persoonlijk bij zijn. De dokters hebben natuurlijk liever niet dat ik mij in een zaal met duizend man begeef, want met al die bacteriën is het gevaar op een infectie te groot. Afspraak is nu dat ik mag gaan als mijn bloeduitslag zaterdag goed is. En als ik langs de achteringang binnenkom en na mijn speech onmiddellijk weer vertrek, moet het lukken.
Naast mode is een favoriet bezigheid van Morel het oprichten van een “partij-onafhankelijke” Vlaamse vakbond. Op 1 mei 2008 verkondigde Morel nog dat ze graag een lumbago of hernia zou zijn voor de bestaande vakbonden:
“Het leidt geen twijfel dat de kleurenvakbonden de ruggengraat van “la Belgique” vormen. Altijd in het gelid om de Belgische belangen te verdedigen, ook al staan deze haaks op de belangen van de Vlaamse werknemers die ze zouden moéten verdedigen. België boven hun leden, België boven Vlaamse welvaart, België boven de toekomst van onze werknemers. Welnu, in die Belgicistische ruggengraat wil ik met plezier de pijnlijke lumbago, het irritante verschot en de chronische hernia zijn !”
Dit terzijde. De dag voor het partijcongres gebruikte Marie-Rose, de strijdbare syndicaliste, de volgende gevleugelde woorden om te melden dat haar bloeduitslag goed was:
“De staking is gebroken.
Witte bloedcellen terug aan het werk.
Ik zal er zijn !
Yes !!!”

Morel met hoofddoek
Ik was er natuurlijk niet bij, op dat partijcongres van het VB (ik had trouwens andere dingen te doen die zondag), maar het was naar het schijnt nogal een spektakel.
“Neen, een partijcongres is niet de beste gelegenheid voor een doodzieke vrouw om een heroptreden te doen. Akkoord: Morel praatte alleen over Europa. Maar geen mens die waarschijnlijk onthield wàt ze juist zei. Haar veranderde uiterlijk, haar emoties, haar zoontje: dàt vergeet geen kat. Kanker was de blikvanger. De – al dan niet gewilde – eregast. Ronduit gênant werd het toen ‘You'll Never Walk Alone’ als in het betere voetbalstadion weerklonk. Niet om Morels Europees betoog te ondersteunen, maar als tranentrekker om in de eerste plaats de trillende Morel en in tweede instantie de hele zaal tot huilen te brengen. Een climax met de botte bijl, die alleen van grote wansmaak getuigt.”
bron: opiniestuk door Frieda Joris, Het Laatste Nieuws, 10 maart

(permlink) Rectorverkiezing: mijn keuze

Morgen is de eerste ronde van de rectorverkiezingen. Ik heb lang nagedacht over mijn keuze. Er zijn vier kandidaten: Geens, Himpens, Poedts, en Waer. Samen met andere LBC'ers heb ik een gesprek gehad met Himpens, Poedts, en Waer (op het gesprek met Geens kon ik niet aanwezig zijn). Ik was er ook bij toen Geens, Poedts, en Waer zich voorstelden bij ons op het departement computerwetenschappen (op bij de voorstelling van Himpens ben ik niet geraakt). Daarnaast ben ik ook naar een voorstelling van Geens gegaan in De Valk, en naar een informele faculteitsraad in de salons van het Arenbergkasteel waar alle kandidaten aanwezig waren. De rectordebatten van VAPL en LOKO heb ik moeten skippen wegens andere verplichtingen, en op de info-middag voor AAP/BAP'ers ben ik ook niet geraakt. Maar al bij al heb ik mij toch min of meer een ruw idee kunnen vormen over de verschillende kandidaten.

Misschien eerst een snelle prognose van de uitslag: volgens mij zal Geens winnen, vrij snel gevolgd door Waer en Himpens, en dan op een afstandje Poedts. En nu mijn indruk van de kandidaten:

Koen Geens
Koen Geens
Geens heeft een duidelijk CD&V-profiel: Geens is de kabinetschef van Kris Peeters. De laatste jaren was Geens dan ook niet vaak te zien in Leuven. Geens is gespecialiseerd in vennootschapsrecht. Hij zou de K.U.Leuven besturen als een bedrijf, maar zou proberen de perceptie te creëren van inspraak en transparantie. Zijn stijl houdt het midden tussen een jurist en een politieker: hij praat vlot maar voorzichtig en zegt weinig, in veel woorden.

Bernard Himpens
Bernard Himpens
Himpens is eerder een liberaal. Hij is decaan van de faculteit geneeskunde. Slaagt erin om weinig te zeggen in weinig woorden en vindt dat een verdienste. Heeft duidelijk meer “voeling met de werkvloer” dan Geens.

Stefaan Poedts
Stefaan Poedts
Poedts is een soort kruising tussen Rik Torfs en Dedecker. Wordt zo'n beetje beschouwd als de “lolploeg” die geen kans maakt om te winnen. Hij is de kandidaat met het minste ervaring en heeft geen team rond hem. Hij komt bij momenten nogal populistisch over. Poedts is een plasma-astrofysicus.

Mark Waer
Mark Waer
Waer is een soort CD&V'er, maar iets linkser dan Geens. Hij heeft nog als adviseur gewerkt op het kabinet van Magda Aelvoet (Agalev). Waer is 58 en kan dus maar 1 mandaat uitdoen. Hij is vice-rector biomedische wetenschappen en maakt dus deel uit van de huidige ploeg van Vervenne, maar gaat in z'n programma wel af en toe in tegen het huidig beleid.

Inhoudelijk liggen de kandidaten nogal dicht bijeen — toch voor zover je op hun programma kan afgaan. Ik heb een hele tijd getwijfeld tussen Poedts en Waer. Poedts als een soort anti-establishment proteststem, Waer als de “minst slechte” kandidaat.

Ik heb ook aan de andere AAP/BAP'ers van ons departement gevraagd voor wie ik moet stemmen. Iedereen kreeg 1 stem en mocht die aan 1 kandidaat geven of verdelen over meerdere kandidaten. De respons was beperkt (7 reacties) en dus waarschijnlijk niet representatief, maar wat eruit kwam was: 57% voor Poedts, 34% voor Waer, 8,5% voor Himpens en een verwaarloosbaar percentage voor Geens.

Ik ga dus morgen zonder al te veel enthousiasme voor Poedts stemmen. En vrijdag, bij de vermoedelijke tweede stemronde, zal ik dan waarschijnlijk voor Waer stemmen.

(permlink) Doe de stemtest niet

Resultaat stemtest
Zojuist heb ik de stemtest ingevuld. Blijkbaar moet ik voor Groen! stemmen. Vreemd. Ik zou nochtans liever kiezen voor m'n eigen partij, LSP. En als wij niet zouden meedoen, dan voor CAP of PVDA. En als die ook niet zouden meedoen, ja, dan zou ik wellicht voor Groen! stemmen, maar dat begint al een eerder hypothetische kwestie te worden. Zowel LSP, PVDA, als CAP doen namelijk mee aan de verkiezingen.

Ik stel mij dus nogal wat vragen bij de stemtest. Gelukkig is er bij de klantendienst van de VRT een antwoord te vinden op al m'n vragen:
“Heeft u een vraag over de stemtest 09?

Antwoord
Vanaf 4 mei kunt u online de stemtest 09 doen. Die is nog uitgebreider en vollediger dan de vorige edities. En dus nog beter geschikt om de kiezers te begeleiden in hun keuze op 7 juni.

Wanneer iets niet duidelijk is, of wanneer u problemen ondervindt, laat het ons zo snel mogelijk weten via onderstaande contactknop.”
Die contactknop, daar heb ik natuurlijk op geklikt en ik heb volgend berichtje achtergelaten:
“Jullie beweren dat de stemtest uitgebreider en vollediger is dan vroeger. Toch stel ik vast dat van de 13 partijen die opkomen bij deze verkiezingen, er slechts 8 zijn opgenomen in de stemtest. Bij de vorige editie werden 9 van de 10 deelnemende partijen gecoverd. In welke zin is de huidige editie “uitgebreider en vollediger”? Ik weet niet waarom er uberhaubt een preselectie werd gemaakt. Het lijkt mij toch beter om de keuze over te laten aan de kiezer, nietwaar? Of beschouwen jullie het als jullie opdracht om de kiezer te “sturen” in een bepaalde politieke richting?”
In afwachting van een antwoord heb ik ook eens gebeld naar de VRT. Ik vind het namelijk nogal straf dat LSP nergens te vinden is op de verkiezingspagina van de VRT: we staan zelfs niet in de tabel met kieslijsten en op de pagina voor “andere partijen”. In de tabel met standpunten staan we ook niet, maar daar is blijkbaar een reden voor: de redacteurs van deredactie.be vinden dat enkel partijen met verkozenen in het parlement standpunten mogen hebben. Dat we niet op de andere pagina's te vinden zijn, dat was echter een vergissing. Men “wist niet” (sic!) dat wij meedoen aan de verkiezingen. Bon. Nu weten ze het dus wel. Ze gaan de nodige toevoegingen “in de workflow opnemen” (sic).

Eén ding is duidelijk: voor correcte en volledige informatie moet je niet bij de traditionele media zijn. Bij De Standaard en de VRT “weten ze niet” welke partijen meedoen aan de verkiezingen, en bij de andere kranten en zenders ziet het er niet beter uit. Nee, geef mij dan maar deze verkiezingssite.

Vorige maand