ZWASMM
Zachte WAren. Syndicalisme. Muziek. Marxisme.
meer moet dat niet zijn.

Februari 2011

(permlink) Enkele aankondigingen

(permlink) ACV en interne democratie


IPA: gewikt, gewogen, gewenst (titel IPA-Flash nummer 3)
“Gewikt, gewogen, gewenst” was de titel van de nieuwsbrief voor ACV-militanten en ACV-personeel van 3 februari 2011. “Geflikt, bedrogen, verpest” zou een meer toepasselijke titel geweest zijn.

Op de algemene ACV-raad van 1 februari werd het ontwerp-IPA met 67,9% goedgekeurd, na een “ruime raadpleging in elke centrale en elk verbond”. Wat betekent dat in de praktijk?

Ik weet niet hoe het er in de andere ACV-verbonden aan toeging, maar bij het verbond Leuven bestond de raadpleging uit een open vergadering waarop het IPA-voorstel werd uitgelegd aan de hand van een Powerpoint-presentatie, gevolgd door een gesloten vergadering van het verbondsbestuur waarop gestemd werd. In de Powerpoint-slides werd een zo gunstig mogelijk beeld geschetst van het IPA-voorstel. Twee slides met de titel “Gevolgen niet-akkoord” vormden de conclusie: wie tegen stemt is in feite voor de afschaffing van de index en van het sociaal overleg. Of daar leek het toch op neer te komen. Na die nogal gekleurde voorstelling was er geen mogelijkheid tot discussie of stemming. Er werd enkel gestemd door de bestuursleden zelf. Van de 31 aanwezige bestuursleden stemden 18 vóór en 13 tegen, dus 58% voor en 42% tegen. Op de algemene ACV raad heeft het verbond Leuven vier stemmen, het resultaat van de interne stemming werd vertaald naar drie stemmen vóór en één stem tegen: 58% werd dus “afgerond” naar 75%.

Wat betreft de centrales: er is zeker niet in elke centrale een raadpleging van de achterban gebeurd. Zoals gewoonlijk beschouwden ACV Openbare Diensten en de onderwijscentrales het IPA en de kwestie arbeiders-bedienden als iets dat niet op hen van toepassing is (ze “vergeten” dat ze ook heel wat contractuelen vertegenwoordigen). Die centrales stemden dus zonder enige raadpleging gewoon volledig vóór.

In de andere centrales werd er wel geconsulteerd, maar alweer op basis van dezelfde sterk gekleurde Powerpoint-presentatie. Na de interne stemming werd door verschillende centrales op de ACV-raad een blokstem uitgebracht, volgens het principe winner takes all. Het cumulatieve effect van deze twee verkiezingsmanipulaties (blokstemmen i.p.v. proportionele stemmen en ongeconsulteerde centrales laten meestemmen) was in dit geval — volgens mijn berekeningen — dat een minderheid van 44,6% werd omgezet in een meerderheid van 64,3%. Bij de verbonden heeft hetzelfde effect waarschijnlijk gespeeld. Hier zijn de cijfers wat betreft de centrales, voor zover ik ze kon achterhalen:

Interne raadplegingStemming op ACV-raadAchterban (schatting)
CentraleAantal ledenvóórtegenvóórtegenvóórtegen
LBC312.0005,7%94,3%03517.650294.250
BIE282.000?65,6%?34,4%2111185.10097.000
Voeding en Diensten244.50072%28%290176.15068.500
METEA217.50066%34%260143.60074.000
ACV-OD160.000/200??
CNE155.000?0%?100%0200155.000
Onderwijs (COC, COV, CSC-Enseign.)samen 111.000/220??
TRANSCOM80.000?66,7%?33,3%8453.35026.700
ENTER (jongeren)60.500/pro rata??
Totaal1.624.00012670576.000715.250
Totaal percentage64,3%35,7%44,6%55,4%


Conclusie: het ACV heeft het IPA-ontwerp “goedgekeurd” met 44,6% stemmen vóór en 55,4% stemmen tegen. Dat heeft Cortebeeck weeral goed geregeld voor het patronaat. En dan met een uitgestroken gezicht komen vertellen dat hij blij verrast is door de ruime meerderheid van voorstanders! En doodleuk beweren dat dit IPA-voorstel “gewikt, gewogen, gewenst” is door de achterban!

Strijdbare vakbondsmilitanten en de interne democratie zijn voor de zoveelste keer geflikt, bedrogen, verpest. Als we dat gewoon laten gebeuren, dan gaat de top ons dat blijven flikken, ons blijven bedriegen, en de syndicale strijd blijven verpesten. Het is hoog tijd voor een vakbond waarin de basis beslist!

Vorige maand