ZWASMM
Zachte WAren. Syndicalisme. Muziek. Marxisme.
meer moet dat niet zijn.

Juni 2010

(permlink) Balio Di Wevo

Men heeft het lang proberen stil te houden, maar het is nu eindelijk onthuld: Bart De Wever en Elio Di Rupo zijn in feite familie van elkaar! De halfbroer van Elio Di Rupo is namelijk een oom van Bart De Wever, en hij heet Balio Di Wevo (zie foto hiernaast).

Balio werd geboren in 1943 in het pittoreske Italiaanse dorpje Predappio ten gevolge van een kortstondig maar intens amoureus avontuur tussen de moeder van Elio Di Rupo en de grootvader van Bart De Wever, Dolf De Wever, die toevallig op vakantie was in dat dorpje.

Hij is later samen met zijn moeder geëmigreerd naar België en woont nu in Brussel. Balio is perfect drietalig (Nederlands, Frans, Italiaans) en hij richtte samen met twee achterneven het reclamebureau Di Wevo & co. op in 1982.


De eerste jaren waren moeilijk voor Di Wevo & co., maar na verloop van tijd gingen ze zich met succes specialiseren in politieke campagnes en image-building. De welgekende rode strik van Elio Di Rupo was de doorbraak waarmee Di Wevo & co. zich op de kaart kon zetten als dé referentie op gebied van politiek kleding- en stijladvies. Sindsdien is Di Wevo & co. niet meer weg te denken in de wereld van de politieke handelsmerken. Bekende creaties van Di Wevo & co. zijn onder meer de groene bril van Geert Lambert, het “spleetje” van Guy Verhofstadt en de vierde onderkin van Jean-Luc Dehaene.

Balio Di Wevo is tevens het brein achter de meesterlijke N-VA campagne “Laat Vlaanderen niet verst(r)ikken”, een campagne die ontwikkeld werd om het 25-jarig bestaan van Di Wevo & co. te vieren. De gevatte woordspeling “verstikken” / “verstrikken”
communiceert een gedurfde communautaire boodschap, en dat met een subtiele knipoog naar het allereerste succesverhaal van Di Wevo & co., namelijk de strik van Di Rupo. Met deze erg geslaagde campagne was de groeispurt ingezet voor N-VA, zodat ze uiteindelijk in 2010 de grootste politieke partij van België werden, op de voet gevolgd door de PS.

De politieke genialiteit van Di Wevo kan nauwelijks onderschat worden: hij is de man achter de schermen die zowel Bart De Wever tot nummer 1 in Vlaanderen heeft gemaakt als Elio Di Rupo tot nummer 1 in Wallonië. Nochtans is zijn persoonlijke politieke ambitie behoorlijk bescheiden. Zo stelde hij onlangs in een interview: “Politiek interesseert mij eigenlijk niet, zolang er maar genoeg politiekers zijn die willen betalen voor mijn stijladvies!” Gelukkig zijn er in België politiekers genoeg, en hun welverdiende partijdotaties worden goed besteed aan ondernemende creatievelingen zoals Balio Di Wevo.

(permlink) Kleuren

Electromagnetische straling — in de volksmond ook wel “licht” genoemd — heeft een frequentie en een golflengte. Hoe hoger de frequentie, hoe lager de golflengte. Zo rond de 500 TeraHertz is er een strookje zichtbaar licht, al de andere straling is onzichtbaar, maar daarom niet minder nuttig.Alles onder de 300 MegaHz zijn “radiogolven”, daarna (tot 300 GigaHz) noemen we het “microgolven” (die worden gebruikt in uw GSM en microgolfoven), en dan komt het infrarood licht. Daarna dus dat strookje zichtbaar licht, en als je dan de frequentie nog verder verhoogt krijg je allerlei kankerverwekkende straling zoals ultraviolet (UV) licht (tot 30 PetaHz), Röntgenstraling (tot 30 ExaHz), en tenslotte gammastraling.

De kleur van licht wordt bepaald door de frequentie. Helemaal links in het zichtbaar spectrum is er rood, helemaal rechts is er blauw en violet:In onze perceptie zien we kleuren als een gesloten cirkel waarbij “les extrèmes se touchent”. Hoewel in de realiteit rood en violet de twee (zichtbare) kleuren zijn die het verst uiteen liggen, zijn ze in onze waarneming dichter bij elkaar dan pakweg rood en groen.

Niet alle kleuren zijn spectrale kleuren (d.w.z. zijn te produceren als licht met 1 frequentie). Alle kleuren tussen violet en rood worden extraspectrale kleuren genoemd: er is geen enkele frequentie van licht die zo'n kleur heeft. Extra-spectrale kleuren kan je maken door rood licht en blauw licht te mengen.Politieke partijen worden vaak met kleuren geassocieerd. Rood is links, blauw is rechts. Groen is noch links, noch rechts (maar averechts). Aan de logo's van de partijen kan je zien welk imago ze zich willen aanmeten:

SP.a is natuurlijk rood, CD&V is oranje-geel (met een vleugje grijsblauw), Vlaams Belang is geel-zwart (al zijn dat natuurlijk ook gewoon de kleuren van Vlaanderen), Groen! is groen (al verwijst dat natuurlijk vooral naar de plantjes), en Open VLD is blauw.

Nu ik er even bij stilsta: het schizofrene karakter van de inmiddels verdwenen Sociaal-Liberale Partij kwam voor de kenners reeds duidelijk tot uiting in de keuze voor extraspectrale kleuren in haar logo.

Bon. Imago dat is één ding, maar de realiteit is natuurlijk iets anders. Zoals ik hier al enkele keren heb geschreven, is er in de politiek een fameuze blue shift (blauwverschuiving) aan de gang. Zowat alle grote partijen zitten vandaag in de praktijk in het ultra-rechtse kankerverwekkende UV gebied (met uitzondering misschien van Groen! en SP.a, die eerder ergens tussen turquoise en indigo zitten).

Mensen kunnen ultraviolet licht niet waarnemen, maar ratten en mestkevers kunnen dat blijkbaar wel. Dat verklaart veel.

Veel partijen zijn dus zo rechts zijn geworden dat hun echte kleur zich niet meer in het gebied bevindt van (voor mensen) zichtbaar licht. Helaas betekent dat niet dat ze onzichtbaar geworden zijn. Integendeel, zowel voor het electromagnetische als voor het politieke spectrum geldt: hoe meer naar rechts, hoe hoger de frequentie... waarmee ze met hun kop op TV komen!

(permlink) Stemtest

Zoals vorig jaar zijn de bestaande stemtesten nogal waardeloos aangezien er maar een beperkte deelverzameling van de politieke partijen aan bod komt. Dat is zoals een verfwinkel waar de verkoper kleuradvies kan geven over alle kleuren tussen lichtblauw en donkerbruin. Zeer nuttig als je graag je muren in donkerpaarse tinten wilt gaan verven, maar voor alle anderen geeft zo'n verfwinkel dus nogal een slechte service, als je het mij vraagt.

Enfin, zoals vorig jaar heb ik dan maar zelf een stemtest gemaakt. Tien vragen (de eerste 6 zijn eigenlijk min of meer overgenomen van vorig jaar), elf partijprogramma's, twaalf keer klikken (de klik naar deze website meegeteld) en je weet op welke partij te stemmen. Ter informatie: mijn eigen voorkeur heb ik telkens als laatste optie gezet.
STEMTEST 2010
Kies bij elk thema de stelling die het beste aansluit bij je overtuigingen. Thema's die je niet belangrijk vindt of waar je geen mening over hebt kan je eventueel gewoon open laten.
 1. Staatshervorming — wat met België?
  • Vlaanderen zo onafhankelijk mogelijk
  • Meer bevoegdheden op regionaal niveau, maar federaal niveau blijft nodig
  • O dierbaar België!
  • Solidariteit tussen Vlaamse en Waalse werknemers!
 2. Financiële crisis — wat met de banksector?
  • Meer vrije markt, minder regels!
  • Vrije markt, maar misschien toch met iets meer regels
  • Vrije markt + één openbare bank (zoals de ASLK van vroeger)
  • Banksector nationaliseren onder democratische gemeenschapscontrole
 3. Gezondheidszorg — wat met de zieken?
  • Wallonië maakt de gezondheidszorg onbetaalbaar, gezondheidszorg moet Vlaamse bevoegdheid worden
  • De vergrijzing maakt de gezondheidszorg onbetaalbaar, er zal bespaard moeten worden
  • Kiwimodel: openbare aanbestedingen voor goedkoopste geneesmiddel om de concurrentie te stimuleren en de prijs te drukken voor de patiënt
  • Publieke herfinanciering van de gezondheidszorg, farmaceutische sector nationaliseren
 4. Onderwijs — wat met de scholen?
  • Het Vlaams onderwijs moet vooral goed beschermd worden tegen de verfransing, verengelsing en islamisering
  • Meer ruimte voor private financiering, onderwijs afstemmen op de wensen van het bedrijfsleven
  • Besparingen en rationalisatie in het onderwijs zijn nodig om de efficiëntie te verhogen
  • Democratisch en degelijk onderwijs voor iedereen, publieke financiering verhogen tot minstens 7% van het BBP
 5. Werkgelegenheid — wat met de werkloosheid?
  • Werklozen harder aanpakken, uitkering beperken in de tijd, het is hun eigen schuld dat ze geen werk hebben
  • Een beter ondernemersklimaat creëren, o.a. door lastenverlagingen voor de bedrijven
  • De overheid moet investeren in (groene) jobs
  • Invoering van de 32-urenweek zonder loonverlies en met bijkomende aanwervingen
 6. Openbare diensten — wat met de openbare diensten?
  • Vlaanderen onafhankelijk maken is de oplossing voor alle problemen
  • Er moet zoveel mogelijk geprivatiseerd worden
  • Ontvetten van de overheid: alles moet efficiënter en met minder middelen kunnen
  • Openbaar vervoer, de post, telecom, ... zijn diensten voor iedereen. Tegen de privatiseringen!
 7. Huisvesting — wat met betaalbaar wonen?
  • De walen maken de huizen in de Brusselse rand te duur, B-H-V splitsen zal helpen
  • De private bouwsector stimuleren om sociale woningen te bouwen
  • Huursubsidies invoeren om huren op de privé-markt betaalbaarder te maken (en om vastgoed voor verhuurders meer te doen opbrengen)
  • Massale publieke investering in sociale woningen
 8. Energie — wat met Electrabel?
  • Laat de vrije markt spelen en er zal automatisch concurrentie komen in het belang van de klant
  • Groene energie fiscaal aanmoedigen, vervuilers afstraffen
  • Energie is een basisbehoefte, BTW op energie verlagen van 21% naar 6%
  • De energieprijzen zijn gestegen door de winsthonger van privé-bedrijven zoals Electrabel. Terug nationaliseren van de energiesector zodat een ecologisch en sociaal beleid kan gevoerd worden.
 9. Pensioenen — wat met de pensioenleeftijd?
  • We moeten langer werken; brugpensioen afschaffen en pensioenleeftijd optrekken, bijklussen stimuleren door de pensioenen uit te hollen (ze zijn anders onbetaalbaar)
  • Meer individueel pensioensparen (2de en 3de pijler), de eerste pijler is onbetaalbaar.
  • De reële pensioenleeftijd moet naar omhoog. (Nog) meer pensioen voor wie langer blijft werken, (nog) minder voor wie sneller op pensioen gaat.
  • Laat ouderen op pensioen gaan zodat jongeren ook werk vinden. De eerste pensioenpijler moet verstevigd worden want de pensioenen zijn te laag.
 10. Fiscaliteit — wat met de belastingen?
  • Stop de miljarden-transfers naar Wallonië en verlaag de belastingen voor Vlamingen
  • Vlaktaks: evenveel belastingen voor hoge als voor lage inkomens
  • Minder belastingen voor de bedrijven (voor een aantrekkelijker ondernemingsklimaat)
  • Sterke schouders de zwaarste lasten laten dragen: invoeren miljonairstaks, afschaffen notionele intrestaftrek, fiscale fraude beter aanpakken


Links of rechts? U bent

Uw stemprofiel:


Vorige maand